OPTIKER

Hos optikeren

Optiker med mastergrad og bachleorgrad, som gjør en nøye jobb ved utmåling av styrken på dine øyne for å lage gode briller og undersøke øyehelsen.

På vår synsklinikk har vi høy kunnskap og avanserte instrumenter hvor optikeren måler øyetrykk, fotograferer netthinnen, måler synsfelt, hornhinnens topografi og tykkelse, samt tårefilmens kvalitet. Vi har autorisasjon til å benytte diagnostiske medikamenter for å bedre kunne evaluere en øyetilstand. På barn bruker vi ofte dråper for å bedre kunne måle ut brillestyrken ved å ”bedøve” den indre øyemuskulaturen.

Vi gjennomfører synstesten med omtanke og tålmodighet, men vi måler og registrerer mye, så du kan bli sliten i øyne og hode underveis. Dette er normalt, og særlig dersom du er anstrengt i øynene fra før. Resultatet av undersøkelsen blir som regel helt riktig selv om du ikke føler at du svarer helt perfekt på alle alternativer. Litt variasjon i styrke fra dag til dag er også normalt at optikeren måler, så slapp av og husk at du ikke er oppe til eksamen.


Du kan bestille time hos våre optikere i Tromsø, MSc Annichen Friis-Sandness og BSc Isabelle Amundsen.

Bestill time hos optiker

OPTIKEREN SVARER

Synstest med trykkmåling og optos 1095,-

Synstest barn inkl drypping med cyclopentolate 1095,-

Enkel synstest til førerkortattest klasse 1: 595,-

Førerkortattest med periemtri: 895,-

Linsekontroll 595,- (for deg som bruker linser fra før)

Førstegangstilpassing linser (inkl. opplæring) 1595,-

Tørreøyneundersøkelse 795,-

IPL-behandling av tørre øyne og MGD  1400,-

Tillegg for undersøkelse med diagnostisk medikament 190,-

Henvisning 190,-

Perimetri 300,-

Etterkontroller 300,-

Netthinnefotografering med optos 300,-

Synsundersøkelsen starter med en samtale om dine synsbehov, endringer du opplever i synet, synsplager, kartlegging av symptomer og tegn på synsfeil. Optiker spør også om helseopplysninger som kan være relevante for endringer i syn og øyne. Arvelige øyesykdommer i familie kan være greit å ha oversikt over når man kommer til synsundersøkelse.

Deretter måler vi hvordan ditt syn og dine øynes tilstand er i dag, både hvor godt du ser, hvordan øyemusklene jobber, og hvordan øynene reagerer på stimuli som lys og bevegelse.

Ved selve styrkeutmålingen finner vi den beste korrigeringen av synet ditt, som også blir utgangspunktet for hvilken løsning vi anbefaler for deg. Vi måler altså om du er nærsynt, langsynt, har skjeve hornhinner eller kanskje trenger variabel styrke på forskjellige avstander i denne fasen av undersøkelsen. Vi gir ut fra dette anbefaling om hvilke briller eller kontaktlinser som vil kunne fungere for deg.

I løpet av undersøkelsen måler vi også øyetrykk og tar bilde av netthinnen. Ved behov tar vi også tilleggsundersøkelser som synsfeltscreening og måling av tørre øyne.

Ved behov henviser vi videre til øyelege, ortoptist, eller hjelpemiddelsentral.

Synsfeil hos barn

Som foreldre er det ikke alltid så lett å oppdage synsfeil på barna. Lesevansker og problemer med skolearbeid kan ha sammenheng med syn og samsynsfeil, jo tidligere man finner disse og får korrigert dem, desto bedre rustet vil barnet være.

Langsynthet er vanligst hos de minste barna og er vanskeligst å oppdage ettersom barnets øyemuskulatur klarer å kompensere for det. Det gir ofte slitenhet i hode og øyne og problemer med nærarbeid. Barnet kan også være uten plager, men ved høye styrker kan langsynthet gjøre at det ene øyet blir hengende etter i utvikling. Skjeling kan være et tegn på langsynthet.

Hos litt større barn er nærsyntutvikling mer vanlig. Dette er ofte enklere å oppdage fordi barnet selv vil oppleve uklart syn på avstand. De myser mer, kan også ha hodepine, men forteller ofte selv at de ser dårligere.

Synstesten på barn

På undersøkselse av barn er vi særlig opptatt av å kartlegge sammenhengen mellom synsfeil og øyemuskulær tilstand, altså samsyn. Vi bruker som regel dråper for å lamme øyemuskulaturen for dermed å kunne måle styrken mest mulig nøyaktig.

Både briller og linser er aktuelt som korrigering for barn og unge, men alder og modenhet vil være av betydning for hvilken løsning man velger.

Nærsyntutvikling – Myopikontroll

På grunn av stor økning i nærsyntutvikling i verden forskes det på teknikker for å bremse denne. I dag finnes det noen måter å bremse nærsyntutvikling. Det vanligste og mest effektive vi kan tilby i Norge er nattlinser eller multifokale linser til daglig bruk. Dette kalles myopikontroll

Trykkmåling (inngår i synsundersøkelsen).
Fotografering av netthinnen (inngår i synsundersøkelsen).

Måling og undersøkelse av øyets tårefilm for å kartlegge tørrhet og inflammasjon.

Automatisert perimetri med Oculus 900. Kartlegger synsfelt med avansert synsfeltmåler.

Utfylling av førerkortbekreftelse.

Måling av kontrastsyn.

Kartlegging av fargesyn.

Måling av hornhinnens topografi.

Svaksyntoptikk.

Filterbrilleutprøving.

Søknadsskriving til NAV Hjelpemiddelsentral.

Myopikontroll. Strategi for bremsing av nærsyntutvikling hos barn.

Databriller

Vi hjelper deg med gunstig avtale på databriller for bedriften

Arbeidsdagen preges av mange timer foran dataskjermen og mer eller mindre statiske arbeidsstillinger. Med en riktig tilpasset databrille oppleves synshverdagen mye mer komfortabel, og jobben går lettere.

5 gode grunner til å velge databriller fra oss

  1. Konkurransedyktige priser og forutsigbare kostnader
  2. Lokal service der bedriften din er
  3. Databriller tilpasset hver enkelt ansatt
  4. Alle krav fra arbeidsmiljøloven dekkes med avtale på databriller hos oss
  5. Råd og veiledning om riktig bruk av databriller i alle arbeidssituasjoner

Databriller er den beste løsningen foran dataskjerm

Person med databriller foran dataskjermIndividuell tilpasning av databriller til hver enkelt ansatt gir flere fordeler:

  • Brillen blir tilpasset forholdene på den ansattes arbeidsplass, og fungerer derfor bedre enn private briller
  • Riktig tilpassede databriller gir klarere syn og hjelper til å ivareta en mer riktig arbeidsstilling
  • Optimal synskomfort gjør at man blir mindre sliten i øynene og er en viktig kilde til fornøyde og effektive ansatte

Hvorfor progressive briller ikke er så gode foran skjerm

Person med progressive briller foran dataskjermProgressive briller er veldig nyttige i mange sammenhenger, men oftest ikke foran dataskjerm. I motsetning til databriller fører bruk av progressive briller foran skjerm til at mange får en dårlig og ergonomisk feil sittestilling.

Glasset i progressive briller har varierende styrke for at du skal kunne se bra på forskjellige avstander. Feltet for å se best på nært hold er nederst i brillen, og dette gjør at du fort blir sittende med hodet litt opp for å se klart på dataskjermen. Dette kan gi muskelspenninger i nakke og skuldre, og kan gi helseskader over tid.

Hvorfor avstandsbriller briller ikke er så gode foran skjerm

Person med avstandsbriller foran dataskjermAvstandsbriller er «vanlige briller» laget for å se godt på lang avstand (mer enn 6 meter). Dataskjermen står nærmere, og du har derfor behov for en brille som er tilpasset arbeidsavstanden. Dette gjelder særlig når du er over 40 år.

Rundt 40-årsalderen begynner den delen av øyet som fokuserer å bli mindre fleksibel, og det fører til at vi etterhvert må se «over kanten» på vanlige avstandsbriller for å se det om er nærme. Dette fører igjen til en dårlig arbeidsstilling som kan gi helseskader over tid.

For yngre arbeidstakere kan det fungere fint kun med avstandsbriller siden den delen av øyet som fokuserer fortsatt er fleksibel, men også de kan trenge databriller. Dette kan en optiker vurdere.

Regler for arbeidsgiver i forhold til databriller:

Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal dekke utgifter i forbindelse med å undersøke om arbeidstaker trenger databriller, og dekke innkjøp av briller etter behov. Dette gjelder alle arbeidstakere som bruker en vesentlig del av arbeidstiden foran en skjerm.

Det er ikke satt noen beløpsgrense for innkjøp av databriller, men utgangspunktet er at de må ha den funksjonaliteten som skal til for at arbeidstakeren ser godt foran skjermen. Hvis arbeidstakeren som skal ha brillene ønsker spesielle innfatninger som koster ekstra må han eller hun regne med å dekke dette selv.

Se forøvring lenkene nedenfor med mer detaljert informasjon om reglene rundt databriller.

Andre sider med informasjon om databriller:

– Arbeidstilsynets infoside om regler angående databriller

– Infoside om skattemessig behandling av databriller betalt av arbeidsgiver

PRODUKTER FOR ØYEHYGIENE

Viser alle 11 resultater