Hygiene

Før du berører kontaktlinsene eller øynene dine, må du vaske hendene grundig. Bruk såpe og vann, og skyll hendene nøye. Tørk hendene helt tørre med et rent håndkle.

Sett på linsene før du tar på deg kremer og sminke. Vannløselig kosmetikk anbefales. Spray (f.eks hårspray) kan ødelegge kontaktlinsens overflate.

Daglig egenkontroll

  • Ser jeg godt? Test ett og ett øye.
  • Føles det godt? Kjenners øynene komfortable?
  • Ser øynene friske ut? Det hvite på øyet skal være blekt og det skal ikke være sekret i øyet.

Hvis noen av disse punktene ikke oppfylles, ta kontakt med optikeren din før du setter inn kontaktlinsene. Følg optikerens råd om bruk og oppfølging.

Regelmessig kontroll hos optiker

Møt opp til avtalte kontroller. For trygg bruk av kontaktlinser, er det svært viktig å følge kontrollrutinene som ble avtalt mellom deg og optikeren din. Problemer kan oppstå gradvis over tid. Rutinekontroller virker forebyggende. Hvis det oppstår en akutt situasjon, og du ikke får tak i optikeren, ta kontakt med fastlegen din eller legevakten.